Kontakt
 
Kontakt os
Åbningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 08:00-15:30
Hovedkontor

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har et spørgsmål til vores produkter eller systemer.

Her finder du kontaktoplysninger:

  Nyhedsbrev
 
Tak for din interesse! For at kunne færdiggøre tilmeldingsproceduren, beder vi dig venligst bekræfte din tilmelding ved at klikke på linket i den mail, der netop er blevet sendt til dig. Du kan altid tilbagekalde din samtykke via et afmeldingslink i nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til info.gyprocdk@saint-gobain.com. Du kan læse vores Persondatapolitik her - Privatlivspolitik og servicevilkår

You are here

Nyt innovationsprojekt forbedrer skolers indeklima

9 November 2016

Danske skolers dårlige indeklima giver dårlige vilkår for trivsel og læring overalt. Det vil vi i Gyproc gerne ændre på, og derfor er vi med i et nyt innovationsprojekt, som skal forske i nye løsninger til et bedre fremtidigt indeklima med fokus på lys, lyd og luft.

Danske skolebørn og lærere tilbringer mange timer i skoler med dårligt indeklima. En stor undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet har vist, at 56 procent af klasseværelserne havde for høje niveauer af CO2. Da forsøget blev gentaget i 2014 var tallet steget til ca. 60 procent af klasseværelserne. Det kan påvirke både børnenes koncentrationsevne og indlæring. En af årsagerne til de høje CO2-niveauer er, at skolerne og de tekniske installationer er utidssvarende.

Det er årsagen til, at Ballerup Kommune har valgt at gå ind i et nyt innovationsprojekt, som den grønne partnerskabsorganisation, Gate 21, står for i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Statens Byggeinstitut (SBi), Aalborg Universitet København og en række private virksomheder, der bidrager med nye, hidtil utestede tekniske og adfærdsmæssige løsninger. Innovationsprojektet fungerer som en 1:1 demo med forskellige bæredygtige indeklimaløsninger, der testes i tre forskellige klasselokaler – med tilbagemelding fra børn og lærere i de tre klasser. De nye løsninger handler både om frisk luft, lys, rumtemperatur, energi og om, hvordan man med ændret adfærd kan forbedre indeklimaet.

- De fleste danske kommuner har udfordringer med skolernes indeklima, fortæller borgmester Jesper Würtzen. - Skolereformen og de længere skoledage stiller større krav til indretning, udluftning og opbygning af lokaler, og det er på alle måder nødvendigt, at vi investerer i fremtiden. Derfor går vi i Ballerup en smule anderledes til værks i forhold til det normale og er gået ind i et innovationssamarbejde med private leverandører om at udvikle nye, effektive løsninger. Det skal skabe bedre kvalitet og være billigere i drift og vedligehold end de nuværende løsninger, der findes på mange skoler.
Diffus luftindblæsning, LED belysning og intelligent hybrid ventilation er nogle af de løsninger, der testes i to af klasselokalerne på Skovlunde Skole afd. Nord, hvor vi i Gyproc har leveret vores Gyptone Quattro 20 akustiklofter med perforeringer. Her bidrager akustiklofterne nemlig ikke bare til et bedre lydmiljø, men danner os grundlag for et nyt ventilationsprojekt. I det ene af lokalerne bruges perforeringerne nemlig aktivt til indblæsning af frisk luft i lokalet. Installationerne er lige netop sat op, og i går blev testlokalerne indviet. Men det er kun begyndelsen, for der er planlagt et større testprogram, som partnerne har ansvaret for.

- Vi har sat to år af til at teste på de konkrete resultater, så vi kan opbygge solid viden, hvad de forskellige løsninger bidrager med til at forbedre indeklimaet. Det innovative ved projektet er, at vi anskuer indeklimaet helhedsorienteret, hvor vi måler både kvalitativt og kvantitativt på klasseværelsernes samlede performance i forhold til lys, luft, lyd og energi, siger Seniorforsker ved SBi, Jakob Markvart. Herudover er det også interessant, at inddrage aspekter omkring økonomien i de samlede løsninger, ligesom vi også inddrager vi aspekter omkring samspillet mellem teknikken og adfærd.

Danmarks Lærerforening, som også er en af partnerne bag forsøget, har netop offentliggjort en rundspørge udsendt til 1.300 arbejdsmiljørepræsentanter på folkeskolerne, som viser, at en stor del af skolerne ikke prioriterer indeklimaet.

Ud af de 253 arbejdsmiljørepræsentanter, der har svaret, siger over halvdelen, at dårlig økonomi er begrundelsen.

- Når en analyse direkte viser, at næsten 60 procent af skoleklasserne overskrider den anbefalede maksimumværdi af CO2-koncentration, er det ikke nok at råbe vagt i gevær – vi må gøre noget her og nu for at ændre det, siger Thomas Andreasen, som er formand for arbejdsmiljø- og organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening. – Når der stilles større krav til lærere og elever, skal de ikke også have omgivelserne imod sig, så vi håber meget på at dette forsøg sammen med andre gode tiltag kan blive et solidt skridt hen imod at skabe bedre trivsel og arbejdsmiljø på skolerne i fremtiden, slutter han.

I går blev de tre testklasselokaler indviet på Skovlund skole Nord.


Mere fakta & information – se også fotospecs og børnecitater næste side

Kontakt til Allan Højer, Product Development Manager hos Saint-Gobain Gyproc, allan.hojer@saint-gobain.com, mobil 42127577

Kontakt til alle projektets partnere via projektleder Martin Dam Wied, Programleder – Byg og By, Gate 21, martin.dam.wied@gate21.dk, mobil 27 50 36 71

Kontakt til Ballerups borgmester Jesper Würtzen via pressekonsulent Lasse Munch på lamu@balk.dk eller 4477 2629

Kontakt til Danmarks Lærerforening via forretningsudvalgsmedlem Thomas Andreasen på mobil 20861715

Kontakt til Jakob Markvart, Senior forsker ved Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København, jam@sbi.aau.dk, mobil 24976033.

Partnerne bag projekt Skolerenovering i en Helhed

Partnerne i projektet er: Bascon, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) Aalborg Universitet København, AI, Bjerg og Grøndal, Airmaster, Schneider Electric, Green Building Council, Danmarks Lærerforening, Ballerup Kommune og Gate 21. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har støttet projektet med 5,6 millioner kroner. De eksterne partnere/leverandører i projektet er: Windowmaster, Saint Gobain Gyproc og Zumtobel Group.

Fakta om skolernes indeklima jf. Danmarks Lærerforenings rundspørge oktober 2016:

74 procent af de arbejdsmiljørepræsentanterne svarede, at der på deres skoles seneste APV (Arbejdspladsvurdering) var angivet problemer med indeklimaet. 81 procent siger, at den er gal med temperaturerne i klasselokalerne. 58 procent at lokalerne har for dårlig luftkvalitet, og 54 procent har problemer med støjniveauet. Knap halvdelen siger, at der arbejdes på at løse problemerne.