Kontakt
 
Kontakt os
Åbningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 08:00-15:30
Hovedkontor

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har et spørgsmål til vores produkter eller systemer.

Her finder du kontaktoplysninger:

  Nyhedsbrev
 
Tak for din interesse! For at kunne færdiggøre tilmeldingsproceduren, beder vi dig venligst bekræfte din tilmelding ved at klikke på linket i den mail, der netop er blevet sendt til dig. Du kan altid tilbagekalde din samtykke via et afmeldingslink i nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til info.gyprocdk@saint-gobain.com. Du kan læse vores Persondatapolitik her - Privatlivspolitik og servicevilkår

You are here

3 år senere: God akustik giver tilfredse lærere og dygtigere elever

4 January 2018

Akustik klinger på god trivsel og bedre indlæring. I alle tilfælde på Dyvekeskolen. Tre år efter en totalrenovering med fokus på indeklima med optimeret akustik i klasselokalerne og på gangarealerne, er lærerne på Dyvekeskolen gladere for indeklimaet – og eleverne mere fokuserede. Samtidig fremstår de naturlige lydabsorberende gipslofter og trævægge i dag som var de så gode som nye, hvilket luner på skolens drifts- og vedligeholdelseskonto.

Når akustikken er god, smitter det af på lærernes tilfredshedsbarometer og på elevernes støjniveau, der reduceres, hvilket har en positiv afsmittende effekt på læringsmiljøet og dermed på elevernes indlæring. Det kan både analyseres, ses og mærkes i dag på Dyvekeskolen, der, lettere tilbagetrukket i et tæt boligområde mellem Englandsvej og Røde Mellemvej midt i det grønne Amager, i 2013-2014 gennemgik en totalrenovering fra skolegård til kip. Trivsel, tilfredshed og humør blandt lærere og elever er i dag væsentligt forbedret i forhold til tidligere.

Meget mindre ’Schyhh!’
”At akustik og lydmiljøet er så fint i vores klasselokaler er ikke kun godt for lærerne i hverdagen, det betyder også at eleverne dæmper sig og dermed bliver mere koncentrerede. Den rigtige akustik påvirker derfor læringsmiljøet i positiv forstand og – tør jeg godt sige – giver bedre elever, fordi de simpelthen kan og vil koncentrere sig mere end før, hvor støjniveauet var en del højere,” fortæller den administrative leder ved Dyvekeskolen, Jesper Lyngsø-Dahl, igennem 9 år med ansvar for bygninger, løn, teknik og personaleadministration. Han fortsætter:

”Jeg må sige, at jeg synes, at vi er lykkedes med akustikken. Hånden på hjertet, så er her rigtigt rart at være – både i lokalerne og på gangene. Efter renoveringen var det ikke kun de nye gardiner, eller farver på væggene, vi talte om, det var lyden og akustikken i klasseværelserne, i fysiklokalet på gangene og de andre steder.”

Et par gange om måneden har skolen besøg af eksperter, andre skoleledelser fra hele landet, repræsentanter fra kommuner, arkitekter og studerende, der gerne vil lære af det præmierede og roste byggeri, der vandt prisen som ’Årets skolebyggeri’ i 2014 tegnet og udført af KANT arkitekterne.

Indeklima og akustik på dagsordenen – inden renovering
Inden renoveringen var der ikke mange, der tillagde akustik, efterklang, rumklang, lydmiljø mv. stor betydning, men det blev et vigtigt parameter, fordi blandt andet skolens struktur med brede, lange og dunkle gange skulle tages i brug til undervisning, hvorfor de skulle gentænkes og udvikles på ny – og især kunne bruges til gruppearbejde, koncentrationsområder, frirum, samtaler, frokostpausen mv. Samtidig var der klinker på mange gulvarealer, som forstørrede støj og larm. Det var derfor naturligt for KANT Arkitekter, bygherrer og skolens ledelse at fokusere på indeklima, lyd og akustik som vigtige parametre.

”Ved en total renovering er alt i spil og det er klart, at arkitektur, æstetik og pædagogik er i højsædet på en skole. Rammerne, der bliver ekstremt slidte på en skole, skal bare fungere for lærere og elever – også på den lange bane. Derfor gik vi ind i processen omkring akustik med åbent sind, selvom det var tidskrævende og tog ekstra tid,” fortæller Jesper Lyngsø-Dahl.

Lyd helt fra bunden – med testlokaler i et halvt år
For at komme frem til den rette akustik ombyggede KANT Arkitekter to klasserum i en 1:1 skala, så de kunne undersøge og fysisk opleve de rumakustiske forhold og teste flere typer akustiske absorbenter af. Saint-Gobain Gyproc var som akustik- og gipsloft-eksperter og –leverandører med hele vejen i test-processen med holdbare perforerede gipsakustiklofter til det ene testrum. I det andet rum blev anvendt en anden form for akustiklofter med en porøs absorbenttype, coated mineralsuldplader med en dæmpning. I en periode over et halvt år blev de rumakustiske forhold undersøgt indgående, så det var muligt at komme frem til den mest optimale løsning.

Lærernes stemme og vurdering var udslagsgivende
Processen med de fysiske tests blev til vigtig viden og læring for både arkitekter og virksomheder og resulterede i, at arkitektrådgiver og bygherre efter endt forsøgsrække stod med to klasserum, der begge kunne efterleve Københavns Kommunes skærpede krav til efterklangstid, der blev indført i 2014 med den nye skolereform. De skærpede krav stipulerer, at alle skoleklasser i forbindelse med renovering eller nybyggeri, skal have en efterklangstid på maksimalt 0,4 sekunder.

Herefter blev begge testrum testet af med cirka 10 lærere og deres elever over en 3-måneders periode, så lærernes feedback ud fra et humant synspunkt også vægtede med i testlokalernes samlede vurdering og blev udslagsgivende for, hvilken type loft – nemlig de perforede Gyproc-gipsakustiklofter som loftabsorbent – der endelig blev valgt til renovering af skolens gangarealer og undervisningslokaler.

”Vi ville teste lokalerne ud fra en dagsorden om brugervenlighed og en human tilgang for lærere og elever, der dagligt er mange timer i et klasselokale. Og vi fik ny viden med hjem, når det gælder den tekniske akustik, med de mange målinger vi foretog. Så for os var testprojektet en kærkommen mulighed for at undersøge en masse rumakustiske fænomener. Oftest er beslutninger omkring akustik taget ud fra teoretiske forudsætninger, derfor var det befriende at angribe et projekt på den her måde, hvor brugernes – altså lærernes vurderinger – blev hørt,” siger teknisk rådgiver, Søren Munck Rasmussen fra Gyproc. Han fortæller, at Gyproc og projektets rådgivere blandt andet blev klogere på den lavfrekvente absorption.

Opleve hvordan lyden lyder – før tid
”Der er ingen tvivl om, at vi opfatter lyd forskelligt som mennesker, og da bygningsreglementet, som vi selvfølgelig skal følge, kun fortæller om eksempelvis efterklangstider, så kunne det her akustikprojekt sikre, at brugerne kunne opleve – lang tid før ibrugtagning – hvordan lyden ”lyder”. For hvem blandt den menige befolkning har et forhold til en efterklangstid på 0,4 sekunder?” spørger Søren Munck Rassmusen om. Han fortsætter:

”Og to rum med den samme efterklangstid behøver absolut ikke at lyde ens, hvilket også var tilfældet på Dyvekeskolen. Det akustiske projekt sikrede at brugerne kunne vælge ”deres” løsning, hvor en velafbalanceret kombination af refleksion og absorption af lydbølger var medvirkende hertil.

Når en flade rammes af en lydbølge, absorberer eller reflekterer fladen lydbølgen. I en perforeret gipsakustikplade består ca. 80 procent af pladen af hård holdbar gips, som reflekterer lydbølger fra fx en lærer der kommunikerer med klassen.

”De refleksioner er vigtige for at ”bære” en lærerstemme ud til sit publikum. I et klasserum med traditionel undervisning vil jeg altid tilstræbe og sikre en velafbalanceret løsning mellem absorption og refleksion af de absorbenttyper, vi kan tilbyde,” siger Søren Munck Rasmussen.

Mere friske i hovederne
Efter dagligdagen har meldt sig, er lærere og ledelsen bevidste om de gode afledte effekter, der er ved den rigtige og optimale akustik.

”Vi har flere gange sagt til os selv, at vi var mere friske i hovederne efter endt arbejdsdag, vi fornemmede mere velvære i klasselokalerne og at eleverne tager undervisningen mere seriøst. Alt sammen bløde værdier, vi har svært ved at bevise, men som jeg er sikker på de fleste lærer vil anderkende – især dem, der

også har prøvet at arbejde på andre skoler,” fortæller Jesper Lyngsø-Dahl. Han understreger også, at med de nye og fantastiske rammer for undervisningen, så går det hele selvfølgelig lettere i hverdagen.

Højere elev-trivselsmåling ift resten af kommunen
Også blandt eleverne, hvor den nationale trivselsmåling gennemført for første gang i 2015, viser at Dyvekeskolens elever giver skolen højere karakterer, når det gælder ’ro og orden’, hvor 43,6 pct. sætter kryds i 4-5, hvor 5 er det højeste, mens gennemsnittet i kommunen er på 23 procent i samme kategori. Og helt generelt, når det gælder spørgsmålet, hvor glad er du for din skole, hvor 84 pct. på Dyvekeskolen svarer, at de er meget glade for skolen, mens gennemsnittet i Københavns Kommune ligger på 71 pct.

Lyd med langtidseffekt
Selvom akustikken fyldte en del i alles hoveder under renoveringen, så var der også stor fokus på at anvende holdbare og driftsmæssigt forsvarlige materialer. I og med at loftet jo er en stor overflade, så ligger der også en masse overvejelser forbundet med valg af netop produkter til den konstruktion – især på en skole, hvor stor mekanisk påvirkning er allestedsnærværende.

Med et gipsakustikloft har Dyvekeskolen fået et holdbart og vedligeholdelses-venligt akustikloft, som let driftes over tid.

”Vi er yderst tilfredse med, at vores vedligeholdelses- og driftskonto so far ikke er belastet af at skulle vedligeholde vægge og lofter,” slutter Jesper Lyngsø-Dahl, mens Søren Munck Rasmussen er yderst tilfreds med at se, at Dyvekeskolen her 3 år efter ibrugtagning stadig står som ny.

Skal skolen renovere efter en årrække, så kan den gøre det ved at rullemale lofterne. Den såkaldte akustiske performance reduceres ikke ved en gang rullemaling.

Fakta om Dyvekeskolen

 • Skolen er opført i 1968 og har cirka 65 ansatte i lærerteamet, ledelsen og i administrationen
 • Cirka 650 elever fordelt på 0.-6. klasse med en klassekvotient på 24,5 elev, mens der i specialklasserne (0. – 10. kl) er en kvotient på 6,8 elev. Skolens areal er på cirka. 10.500 kvm og renoveringen skete fra maj 2013 - juli 2014

Fakta om Gyproc/Saint-Gobain-koncernen

 • Saint-Gobain, der er verdens førende leverandør af materialer til byggebranchen, designer, producerer og distribuerer avancerede materialer og innovative løsninger, der imødekommer udfordringerne omkring vækst, energieffektivitet og bæredygtighed.
 • Saint-Gobain består af en række datterselskaber, herunder Gyproc, Weber, Glassolutions og Ecohphon. Gyproc har mere end 1.400 selskaber og cirka 200.000 ansatte.
 • Saint-Gobain er repræsenteret i 66 lande verden over og har på verdensplan omkring 170.000 ansatte – herunder 3.700 ansatte til forskning og udvikling.
 • Saint-Gobain-koncernen kunne sidste år fejre sit 350 års jubilæum.
 • Saint-Gobain blev grundlagt i 1665 af den franske statsmand Jean-Baptiste Colbert og Louis XIV for, for første gang i historien, at etablere industriel glasproduktion. Blandt de første leverancer var glas til spejlsalen på Louis XIV's slot i Versaille.

Fakta om teknisk akustik og gips

 • Teknisk akustik drejer sig om lyd i byggede miljøer, der etableres efter målinger og lovkrav som regel med henblik på at støjreducere via niveauet af efterklang, men det kan også være at forstærke og forfine god lyd.
 • Teknisk akustik dækker også over rumakustik, som er er design af rum med gode lydegenskaber, strukturakustik, som er lyd og vibrationer i faste strukturer.
 • Generelt er akustik lig med læren om lyd, altså hvordan den fremkommer, spreder sig og opfattes af det menneskelige øre.
 • Gips er et naturprodukt og naturen er rig på gips særlig i England og omkring Middelhavsområdet. Gipssten findes ofte i cirka 2 meter tykke lag omkring 50 m under jordoverfladen
 • Gips indgår også i levnedsmidler som kalciumtilskud i bl.a. brød, ris og ost. E 516 er klassificeringsnummeret for gips som tilsætning til levnedsmidler. Gips indgår blandt andet i tandpasta og i chokoladen Kit-Kat. 


Reference: Kvalitetsrapport 2015 for Dyvekeskolen