Kontakt
 
Kontakt os
Åbningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 08:00-15:30
Hovedkontor

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har et spørgsmål til vores produkter eller systemer.

Her finder du kontaktoplysninger:

  Nyhedsbrev
 
Tak for din interesse! For at kunne færdiggøre tilmeldingsproceduren, beder vi dig venligst bekræfte din tilmelding ved at klikke på linket i den mail, der netop er blevet sendt til dig. Du kan altid tilbagekalde din samtykke via et afmeldingslink i nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til info.gyprocdk@saint-gobain.com. Du kan læse vores Persondatapolitik her - Privatlivspolitik og servicevilkår

Hovedmenu

You are here

Rent naturmateriale

Gips er et rent naturmateriale og indeholder derfor ingen farlige komponenter eller emissioner. Alle Gyproc gipsplader bærer ”Indeklima-mærket” og er klassificeret i bedste klasse.

Gipspladens livscyklus og produktion

Gips - et naturligt byggemateriale

Gips har været anvendt i byggeri gennem generationer. Fra gammel tid oftest i flydende form – bl.a. til stuklofter. I dag er gipsen mest kendt i pladeform – enten til vægge eller lofter. Men udviklingen har også betydet, at gipsen er blevet forædlet og kan leveres i en række systemer, der opfylder alle krav om design, funktion, indeklima, akustik og lydisolering mv.

Gips er nemlig et materiale med rigtig mange fordele både hvad angår brand, styrke, lyd og luft.

Lydisolerende egenskaber
Gipsplader er for eksempel specielt velegnede til lydisolerende konstruktioner. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Du kan se mere om gipspladers lydisolerende egenskaber her.

Brandhæmmende materiale
En gipsplade er et brandhæmmende materiale, som indeholder krystallisk bundet vand (ca. 20 % af pladens vægt). I tilfælde af brand sker der en kraftig opvarmning som forårsager at gipspladen afgiver det krystallisk bundne vand i form af vanddamp. Derved holdes overfladetemperaturen nede, og brandspredningen forsinkes.

Ingen afgasning
Gips er et rent naturmateriale og indeholder derfor ingen farlige komponenter eller emissioner. Test og grundige målinger viser, at der ikke kan registreres afgasning fra Gyproc gipsplader. Alle Gyproc gipsplader bærer ”Indeklima-mærket” og er klassificeret i bedste klasse. For mere om indeklima se her. 

Produktion og proces - med fokus på energi og udledning

Produktionen af Gyproc gipsplader begynder med, at  retur- og industrigips samt naturgips indgår i en kalcineringsproces. Råproduktet herfra indgår i en proces, hvor gips, vand og tilsætninger blandes til en tyktflydende gipsmasse.
Gipsmassen løber derefter ud på et transportbånd, hvor den formes mellem genbrugskartonen til den ønskede bredde, tykkelse og kvalitet. Pladeprodukterne kører på et ca. 300 meter langt transportbånd og tørres langsomt i en ovn. Til slut kontrolleres kvaliteten, hvorefter pladerne skæres til i de ønskede dimensioner.

Gennem hele processen fokuserer vi på at minimere spild, energiforbrug og udledning.

Reduktion af energiforbrug, vandforbrug og CO2 emission
Ca. 85% af energiforbruget i produktionen af gipsplader går til opvarmning. Derfor arbejder vi målrettet med at forbedre genindvindingen af den spildvarme, der anvendes i vores produktionsprocesser.

Det er vores mål på lidt længere sigt at blive i stand til at genindvinde spildvarmen i alle processer, således at vi kan reducere energiforbruget yderligere. Gyproc har desuden løbende investeret væsentlige midler i systemer, der reducerer vandudledningen – bl.a. effektive recirkuleringssystemer.

Miljøstyring sikrer resultater
Gyproc arbejder struktureret med miljøledelse efter ISO 14001. Det betyder, at vi som virksomhed har forpligtet os til af følge en grøn linje, som bl.a. sikrer, at der er fokus på miljøet i alle vore produktionsprocesser, og at spild minimeres.

Men det indebærer også, at hensynet til kunder, myndigheder og andre interessenters krav i relation til miljø tages seriøst og er en naturlig del af Gyprocs strategi og målsætninger.

Fleksibel produktion
Gyproc’s fleksible produktionsanlæg giver store ressourcebesparelser – og er en væsentlig faktor for både økonomi og miljø. Plader produceret efter de rigtige mål og specifikationer til de konkrete opgaver giver mindre spild i produktionen og på byggepladsen.


Gipspladens livscyklus

Udgangspunktet i bæredygtighed er livscyklus-betragtningen.  Fra råvarer til byggeri og spildhåndtering. Fra byggeri, drift og levetid til nedrivning og genanvendelse – både når det gælder den færdige bygning og de enkelte byggematerialer.

Råvarer

Gipspladerne er fremstillet af mere end 40% genbrugs- og restmaterialer i form af indsamlet genbrugsgips, industrigips samt genbrugskarton. Gyptone lofter fremstilles af Gyproc producerede gipsplader. 

Produktion 
Genindvinding af varme og recirkulering af vand. Effektive processer, der nedbringer energiforbrug og udledning.

Distribution
Lokal produktion giver mindre ressourceforbrug i forbindelse med distribution af produkter og indsamling af spild.

Byggeoptimering/byggeproces
Letbyggeri teknikken med Gyproc gipsløsninger kombineret med byggeoptimering reducerer byggetid, spild og ressourceforbrug.

Bygningens brug og drift
Lang levetid, der følger bygningen. Ingen afgasning og minimalt vedligehold.
Fleksibelt materiale, der nemt kan repareres, males etc.

Industriel symbiose
Genanvendelse af rest– og biprodukter fra andre virksomheder i Kalundborg. Vi har reduceret udledningen af svovldioxid samt vand- og olieforbruget.

Genanvendelse
Effektivt og veletableret indsamlings- og genanvendelsessystem, der reducerer spild og affald.

 

Dokumentation

På vores side for dokumentation, er det muligt at hente forskellige dokumenter omkring

  • Produktinformation
  • Miljøinformation
  • Certifikater

- og meget mere.

ISO 14001 Certificering