Kontakt
 
Kontakt os
Åbningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 08:00-15:30
Hovedkontor

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har et spørgsmål til vores produkter eller systemer.

Her finder du kontaktoplysninger:

  Nyhedsbrev
 
Tak for din interesse! For at kunne færdiggøre tilmeldingsproceduren, beder vi dig venligst bekræfte din tilmelding ved at klikke på linket i den mail, der netop er blevet sendt til dig. Du kan altid tilbagekalde din samtykke via et afmeldingslink i nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til info.gyprocdk@saint-gobain.com. Du kan læse vores Persondatapolitik her - Privatlivspolitik og servicevilkår

Hovedmenu

You are here

Bæredygtighed

For at opnå bæredygtighed skal en række væsentlige aspekter – ud over energi – indgå i beregningen. F.eks. økonomi, bygningens levetid, vedligehold, indeklima, sundhed og velvære mv.

Bæredygtigt Letbyggeri

Ved projektering og byggeri er det vigtigt at tænke på konsekvenserne for naturen og for fremtidige generationer. Vi skal gennem indsigt, kreativitet og et bevidst valg af materialer og løsninger sikre, at vores børn kan indfri deres behov i en fremtid med nye udfordringer – ikke mindst hvad klima og bæredygtighed angår. 

Ofte tænker man kun på energi og CO2, når man taler bæredygtigt byggeri. Men bæredygtighed omfatter også en lang række andre forhold. 

Letbyggeri teknikken:

Letbyggeri er kendetegnet ved en lang række fordele i relation til bæredygtighed. Men også hvad angår arkitektonisk frihed og rationelle byggeprocesser er letbyggeri teknikken fremtidens byggeform. 

 • Fleksibilitet

Med letbyggeri teknikkens lette konstruktioner og den tørre montage kan eksisterende vægge og lofter enkelt demonteres eller flyttes, og nye kan opsættes, så de opfylder den ønskede funktion i bygningen. Denne fleksibilitet er forudsætningen for en længere levetid for bygningen og dermed – totalt set –- en reduceret miljøpåvirkning. 

 • Energieffektive konstruktioner

Gips virker som termisk isolator. Når man kombinerer det med mineraluld, opnår man meget energieffektive ydervægskonstruktioner.  

 • Tørt byggeri 

Konstruktioner baseret på gips er tørre konstruktioner, der ikke indeholder byggefugt. Det minimerer forudsætningerne for, at der kan opstå mug og råd, og reducerer omkostningerne til udtørring.

Samtidig er det en væsentlig faktor for at sikre et godt og sundt indeklima.

 • Slankere vægge og smallere fundament 

Reducerer ressourceforbruget, forbedrer økonomien og kan give større nettoarealer. 

 • Lav egenvægt 

Reducerer håndteringsomkostninger og ressourceforbrug – f.eks. i forbindelse med distribution. Forbedrer arbejdsmiljøet på byggepladsen. 

 • Byggeoptimering 

Mindre transport, spild og bortskaffelse samt totalt set færre miljøbelastninger.

Tjekliste til Bæredygtigt byggeri

For at opnå bæredygtighed skal en række væsentlige aspekter – ud over energi – indgå i beregningen. F.eks. økonomi, bygningens levetid, vedligehold, indeklima, sundhed og velvære mv. 

Desuden vil materialevalget også indgå som en væsentlig faktor: Kan et byggemateriale genanvendes? Hvor lang levetid har det? Indeholder det miljøskadelige stoffer? Hvor meget energi, benyttes der til fremstilling? osv.

Din tjekliste til et bæredygtigt byggeri: 

 1. Benyt byggematerialer med miljødeklarationer 
 2. Tjek Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer 
 3. Benyt genanvendelige materialer 
 4. Benyt materialer med lang levetid 
 5. Brug løsninger med lave vedligeholdelsesomkostninger 
 6. Undgå materialer, der afgasser 
 7. Reducer materialespild 

Gipspladens livscyklus

Udgangspunktet i bæredygtighed er livscyklus-betragtningen.  Fra råvarer til byggeri og spildhåndtering. Fra byggeri, drift og levetid til nedrivning og genanvendelse – både når det gælder den færdige bygning og de enkelte byggematerialer.

Ved bæredygtig projektering bør man altid vurdere hele livscyklusforløbet og sikre, at byggematerialer, der f.eks. umiddelbart virker billige i anskaffelse, ikke giver problemer, når det gælder energiforbrug ved fremstilling eller ved bortskaffelsen efter endt brug. Kort sagt: Hvad er de totale miljøpåvirkninger gennem et helt liv for et byggemateriale?

Gyproc gipsplader og systemer har alle forudsætninger for at leve op til de fremtidige skærpede krav om bæredygtighed, man forventer indført fra bl.a. EU. Og dermed også fra bygherrer og myndigheder.

Livscyklussens faser består af:

 • Råvare- og produktfremstilling
 • Distribution, transport og påvirkninger i projekterings- og byggeprocessen
 • Alle påvirkninger i brugsfasen i hele bygningens levetid – inkl. forbrug og vedligehold
 • Genanvendelse og bortskaffelse ved bygningsrenovering eller nedrivning

 

 

Miljøinformation

På vores side for dokumentation, er det muligt at hente diverse miljødokumenter så som

 • Certificerede Miljødeklarationer (EPD'er)
 • Dansk Indeklimamærkning