Kontakt
 
Kontakt os
Åbningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 08:00-15:30
Hovedkontor

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har et spørgsmål til vores produkter eller systemer.

Her finder du kontaktoplysninger:

  Nyhedsbrev
 
Tak for din interesse! For at kunne færdiggøre tilmeldingsproceduren, beder vi dig venligst bekræfte din tilmelding ved at klikke på linket i den mail, der netop er blevet sendt til dig. Du kan altid tilbagekalde din samtykke via et afmeldingslink i nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til info.gyprocdk@saint-gobain.com. Du kan læse vores Persondatapolitik her - Privatlivspolitik og servicevilkår

You are here

Undgå støj med en bedre lydisolering

Støj er et af de vigtigste miljømæssige problemer. Ifølge en undersøgelse fra Verdenssundhedsorganisation WHO fra 2011 er én ud af tre europæere generet af støj i dagtimer.

Lydisolering

Fortætningen af byerne kombineret med stadig flere støjproducerende maskiner og aktiviteter skaber nye lydmæssige udfordringer i vores hverdag. Og behovet for lydisolerende bygningsdele er derfor blevet en endnu større nødvendighed, for at skabe et behageligt lydmiljø.

Vi lever i en verden, som ofte er støjende. Mere end halvdelen af verdens befolkning lever nu i byerne, som bliver stadig tættere befolket. Alene i Europa deler 331 millioner mennesker væg med deres nabo.1 Mekaniske transportformer – biler, tog, fly mv. – er blevet billige og let tilgængelige og benyttes i stor stil. I både Europa og USA har gennemsnitligt hver anden indbygger en privatbil.2  Derfor, er det nu også endnu vigtigere at tænke lydisolering ind i konstruktionen.

Gipspladens lydisolerende egenskaber er enestående. Dette skyldes først og fremmest en passende kombination af vægt og stivhed i forhold til tykkelsen. Formstabiliteten reducerer endvidere risiko for lydlækager gennem revnedannelser i fuger og tilslutninger.

Inden for bygningsakustik skelnes mellem ønsket lyd (vellyd) og uønsket lyd (støj). Hørbarheden af den ønskede lyd kan forbedres ved et passende valg af lydabsorbenter og lydreflektorer, dvs. ved at forbedre ”akustikken”. For mere om akustik se her.

Men man kan også lydisolere, således at støjen ikke breder sig til andre rum. Selv de højeste krav til luftlydisolation i Bygningsreglementet kan i dag opfyldes med skillevægge og lofter af gipsplader på stål- eller trælægter.

Vores Gyptone Akustikplader klarer desuden de fleste krav til lydabsorption og efterklangstid. Du kan se vores  Gyptone® sortiment her.

Lydtryk (decibel)

Lyd måles i decibel, dB, og det er også dB der bruges, når for eksempel Bygningsreglement angiver grænseværdier for støj. Forskellen mellem styrken af netop hørlig lyd og lyd, som forårsager smerte, er så stor, at den ikke kan illustreres tydeligt i en almindelig lineær skala, og derfor har man valgt at benytte en logaritmisk skala. Den logaritmiske skala svarer godt til den måde, vi subjektivt opfatter lydstyrke på.

Vi har indsat den logaritmiske skala nedenfor, så du kan få et indtryk af  forskellige former for lyd angivet i decibel (dB):

 

Lydtrykniveau (dB)

 

R’w-værdien

Lydisolerende vægge beskrives ved deres R’w-værdi. R’w angiver groft sagt – hvor mange dB, som støj i senderummet, der reduceres af væggen ind til modtagerummet. R’w-værdien i en færdig bygning vil afhænge dels af lydtransmission af andre veje. Der tales om flanketransmission, omvejstransmission og lækage.

I laboratorier er man i stand til at eliminere de sekundære transmissionsveje, således at lydtransmissionen gennem selv væggen kan måles. Resultatet betegnes Rw-værdien. Den laboratoriemålte Rw-værdi vil altid være højere end den R’w-værdi der måles på byggepladsen. Gyproc’s lydklassificeringer angiver opnåelige R’w-værdier, angivet som lydklasse.

Nedenfor kan du se en oversigt overveje lydens mulige transmissionsveje:

 

Gipsvæggens lydisolerende egenskaber

Gipspladevæggens egenskaber afhænger af fire faktorer:

  • Antallet af gipsplader. To lag plader er bedre end et.
  • Hulrummets dybde. Hulrumsdybder på op til 95 mm giver den bedste effekt.
  • Absorbenten i hulrummet. Allerede ved 30 mm mineraluld opnås en god effekt.
  • Stive forbindelser mellem de to væghalvdele.

Jo svagere forbindelse, des bedre lydisolering. Generelt gælder det, at stållægter på grund af deres elasticitet er betydeligt bedre end trælægter, og at et dobbelt lægteskelet er bedre end et enkelt. Et afgørende og vigtigt krav er at bygge lufttæt. Alle tilslutninger og gipssamlinger skal tætnes med f.eks. tør fugetætning (Gyproc ACOUnomic) eller fugemasse og spartelmasse ved pladesamlinger.

Til hvert lydisoleringstrin findes en teknisk og økonomisk optimal vægtype. Kombinationen af forskellige vægtyper og lofter samt tilslutningsdetaljer findes i håndbogens principdetaljeblade, og ellers er du altid velkommen til at kontakte os og høre mere.

 

1. DS/EN ISO 7730:2006 Ergonomi inden for termisk miljø – Analytisk bestemmelse og fortolkning af termisk komfort ved beregning af PMV- og PPD-indekser og lokale termiske komfortkriterier; DS/EN 15251:2007 Input-parametre til indeklimaet ved design og bestemmelse af bygningers energimæssige ydeevne vedrørende indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik.

2. Rasmussen, B., Machimbarrena, M., WG COST members Towards a common framework in building acoustics throughout Europe. European Cooperation in Science and Technology, 2013.

Gyproc Lydisolering

Lydisolerende indervægge

Gyproc XR er et system designet til at reducere lydtransmissionen gennem væggen. Lydtests viser at lydisoleringen kan forbedres med en hel klasse for visse vægtyper ift. vægge med standardlægter.

Optimal lydisolering med Habito

Med vores Habito letfibergipsplade opnår du en god lydisolering, og opfylder ofte kravene med en slankere væg end, hvad der er muligt ved brug af traditionelle gipsplader.