Kontakt
 
Kontakt os
Åbningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 08:00-15:30
Hovedkontor

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har et spørgsmål til vores produkter eller systemer.

Her finder du kontaktoplysninger:

  Nyhedsbrev
 
Tak for din interesse! For at kunne færdiggøre tilmeldingsproceduren, beder vi dig venligst bekræfte din tilmelding ved at klikke på linket i den mail, der netop er blevet sendt til dig. Du kan altid tilbagekalde din samtykke via et afmeldingslink i nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til info.gyprocdk@saint-gobain.com. Du kan læse vores Persondatapolitik her - Privatlivspolitik og servicevilkår

You are here

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Materialeegenskaber
Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den absorberede lydenergi om dannes til varme (omend i en meget lille mængde). Bygningsdele med et eller flere lag gipsplader på hver side af et stålskelet er et akustisk velfungerende system, hvor gipspladebeklædningen kombineret med mellemrum af luft (eventuelt med mineraluld) giver en effektiv lydisolation. Da gipsplader endvidere har små materialebevægelser ved varierende fugt- og temperaturforhold, er risikoen for lydlækager pga. revnedannelse også meget lille.

Koincidens- og grænsefrekvens
Når en plade påvirkes af lyd, genereres vibrationer i pladen. Ved en vis frekvens opstår en tilpasning mellem lyden i luften og vibrationerne i pladen. Ved denne såkaldte koincidensfrekvens er bølgelængden fra luftlyden lig med bølgelængden i pladen. Den laveste koincidensfrekvens, ved hvilken der indtræder koincidens, kaldes grænsefrekvensen eller kritisk frekvens, fc.  Jo lettere og stivere en plade er - eller jo tykkere pladen er - desto lavere er grænsefrekvensen.

Ved koincidensfrekvens bliver lydisolationen lav, og det er derfor vigtigt, at man undgår kombinationer af materialeegenskaber og pladetykkelser, som indebærer, at grænsefrekvensen placeres inden for det vigtige frekvensområde 100 - 3150 Hz. For pladematerialer (i normale tykkelser) indebærer det, at man bør efterstræbe grænsefrekvenser over ca. 2500 Hz.

Grænsefrekvensen får man ved at dividere grænsefrekvenskonstanten med pladetykkelsen i mm. En 12,5 mm gipsplade har en grænsefrekvens på: 36/0,0125 = 2880 Hz.

I dette afsnit redegøres der for de grundlæggende forhold ved gipspladekonstruktioners lydreduktion og mulighederne for at forbedre denne.

Reduktionstal for vægge beklædt på én side
Vægge beklædt på én side betyder her et stålskelet med et, to eller tre lag gipsplader på den ene side. Vægkonstruktioner beklædt på én side har relativ høj lydisolationsevne ved lave frekvenser og er derfor velegnede til lydisolering af ventilationsskakte og eksisterende tunge vægge med lav ydeevne. Reduktionstallet for en væg beklædt på én side afhænger primært af fladevægten, det vil sige vægten pr. m2 af væggen. Dog er der specielle forhold omkring grænsefrekvensen jf. forrige afsnit.

I forhold til en væg beklædt med to lag gipsplader på én side gælder følgende:

  • Beklædning med kun ét lag giver ca. 5 dB lavere reduktionstal Rw
  • Beklædning med tre lag giver ca. 3 dB højere reduktionstal R

Reduktionstal for vægge beklædt på begge sider
Vægge beklædt på begge sider betyder her et stålskelet med et, to eller tre lag gipsplader på begge sider. Stålskelettet kan udføres enkelt, forskudt eller dobbelt.

Reduktionstal for vægge beklædt på begge sider afhænger af:

  • Beklædningens fladevægt
  • Beklædningens bøjningsstivhed
  • Hulrum / luftspalte mellem pladerne
  • Lydabsorption i hulrummet (for eksempel mineraluld)
  • Antallet af forbindelser mellem vægfladerne (lægter)
  • Lægternes stivhed

Hulrumsresonans
I vægge med enkelt eller forskudt lægtesystem udgør pladebeklædningerne og det mellemliggende hulrum et svingningssystem, som medfører, at væggens reduktionstal i et område omkring den såkaldte resonansfrekvens f° udviser et „dyk”. Her er reduktionstallet forholdsvis lavt. Dette kan der dog kompenseres for ved at anvende vægge med flere beklædningslag og bredere stålskelet. Herved undgås at resonansfrekvensen ligger i det kritiske frekvensområde 100 - 3150 Hz.

Lægtesystemet
Forbindelser - fælles lægte - mellem beklædningsfladerne i en væg med to lag gips på hver side betyder forringet lydisolering. Forringelsen afhænger af:

  • Forbindelsens art og stivhed
  • Afstanden mellem forbindelserne (lægteafstand)

Ved at opbygge væggene med forskudte lægter i stedet for fælles lægte opnås typisk en forbedring på ca 4 dB.

Ved tættere placering af lægterne øges vægfladens stivhed. Dette betyder, at reduktionstallet forringes.

Ved dæmpning af støj fra installationer er det vigtigt at frikoble disse fra lægteskelettet. Et vandrør, der er fastgjort direkte på stålskelettet, vil f.eks. betyde en forringelse af dæmpningen på 5 - 10 dB.

Mineraluld
Hvis væggen er dimensioneret under hensyn til resonansfrekvens, kan man påregne en øgning af væggens reduktionstal på 6 - 8 dB, hvis væggen forsynes med mineraluld. Allerede ved 30 mm opnås en betydelig effekt. Visse vægtyper kræver dog en større mængde mineraluld, for at de angivne lydklasser kan opnås.

Forbedring af en tung vægs luftlydisolation
En eksisterende vægs luftlydisolation kan forbedres med gipspladekonstruktioner på flere måder. Fremgangsmåden må tilpasses den eksisterende vægkonstruktion og den ønskede forbedring. Ved projekteringen må der foretages en vurdering af de øvrige transmissionsvejes betydning, idet disse ofte vil være det svage led og dermed bestemmende for den totale forbedring, der kan opnås.

Hvis du har spørgsmpål til lydisolering eller vil vide mere om hvordan vi kan forbedre lydisoleringen i netop dit projekt, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Lydisolerende indervægge

Gyproc XR stålægter er designet til at reducere lydtransmissionen gennem væggen. Lydtests viser at lydisoleringen kan forbedres med en hel klasse for visse vægtyper ift. vægge med standardlægter.

 

Optimal lydisolering med Habito

Med vores Habito gipsplade opnår du en god lydisolering, og opfylder ofte kravene med en slankere væg end, hvad der er muligt ved brug af traditionelle gipsplader.