Kontakt
 
Kontakt os
Åbningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 08:00-15:30
Hovedkontor
Tlf.: 
59 57 03 30

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har et spørgsmål til vores produkter eller systemer.

Her finder du kontaktoplysninger:

Salg

Teknisk salg

Kundeservice

You are here

Brandklassen har betydning, når det gælder
Ifølge Beredskabsstyrelsen er der 15.000 brande om året i Danmark. Hvert år dør der ca. 50 personer i forbindelse med brande. Det svarer til 1 person pr. 100.000 indbyggere.

Brandsikring

Samfundet stiller en række brandtekniske krav til bygningskonstruktioner, der skal være med til at forhindre skader på ejendom og miljø samt selvfølgelig redde liv. Derfor er det også vigtigt at de valgte byggematerialer lever op til bygningsreglements krav.

Gipsplader består af en optimal kombination af karton, gips med krystalvand og luftporrer, som er med til at give pladerne deres funktionelle egenskaber. Når gips opvarmes afgiver det, det krystallisk bundne vand, og det giver nogle enestående egenskaber ved brand. En gipsplade indeholder ca. 2 l vand per m2 plade. Dette vand koger bort ved brand, og derfor kan man nærmest sige at gipspladen har et indbygget sprinkleranlæg.

Gipspladen kalcinerer under en langsom og energikrævende proces. Ildsiden afkøles, og varmetransporten til den bagvedliggende konstruktion forsinkes, da temperaturen uden for kalcineringsoverfladen ikke overstiger 100 °C.

Bygningsreglementets brandtekniske krav

De brandtekniske krav til bygningskonstruktioner kan findes i Bygningsreglementet. Kravene til brandsikring af bygninger har til hensigt at:

  • Forebygge at brand opstår
  • Sikre trygge flugtveje i tilfælde af brand
  • Bevare bygningsdelenes bæreevne ved brand
  • Nedsætte risikoen for spredning af brand
  • Lette slukningsarbejdet ved brand

MK godkendelser
Konstruktionerne kan tilpasses bygningsreglementet gennem MK-godkendelserne. Baggrundsmaterialet for MK-godkendelserne bygger på gennemførte test i henhold til fastlagte prøvningsmetoder hos Dantest. Et MK-godkendt produkt kontrollers løbende af Dantest. Dette forenkler kontrollen på byggepladsen.

Link til vores MK-godkendelse

Materialeklasser

Bygningsmaterialerne inddeles i materiale- og beklædningsklasser. Gips klassificeres som et ubrændbart materiale, idet gipspladens kartonoverflade er limet tæt til gipskernen. Det hindrer ilten i at give ilden bæring ved at trænge ind mellem karton og gips. Kartonen forkuller, men brænder ikke. Gyproc gipsplader klassificeres derfor som ubrændbart materiale i klasse A og beklædnings klasse 1.

Brandtekniske klasser

Bygningsdelens brandmodstandsevne klassificeres i BD 30 – BD 90 og BS 30 – BS 90. BS betyder, at bygningsdelen ikke indeholder brændbart materiale. BD angiver, at bygningsdelens indeholder brændbart materiale i et omfang, der ikke forringer den brandtekniske funktion. Tallene angiver det antal minutter, hvor bygningsdelen opfylder sin bærende og adskillende funktion.

Brandklasse BS
Konstruktioner af gipsplader på stållægter klassificeres som BS konstruktioner.

Brandklasse BD
Konstruktioner af gipsplader på trælægter klassificeres som BD konstruktioner, da de delvis indeholder brændbart materiale.

Sektionering hindrer spredning af brand

Bygningsreglementet kræver beskyttelse mod spredning af brand mellem brandceller og mellem bygninger. En brandcelle kan defineres som et rum eller en sammenhængende gruppe af rum. De udgør en del af bygningen, som er adskilt således, at en brand under et vist tidsforløb hindres i at sprede sig til en anden del af bygningen. Hovedprincippet er, at virksomheder uden umiddelbar indbyrdes forbindelse danner hver sin brandsektion. Den foreskrevne brandtekniske klasse BS eller BD afhænger af bygningstype og bygningsdel. Gyproc systemet opfylder kravene i klasserne BS 30 – BS 120 samt BD 30 – BD 90.

Materialekrav

For at hindre spredning af brand findes der et generelt materialekrav: materialerne må ikke ved ringe brandpåvirkning give tilskud til hurtig indendørs brandspredning eller røgudvikling.
For loft- og vægmaterialer gælder det, at der ved ringe brandpåvirkning ikke må give tilskud til deformation eller risiko for personskade. Ifølge denne regel er det f.eks. forbudt at anvende brandfarlige plastbaserede produkter eller andre letantændelige materialer.

Brandbeskyttende beklædning
Vægge og lofter af brændbart materiale skal i henhold til normkravene forsynes med en brandbeskyttende beklædning. Det vil sige en beklædning, som i mindst 10 minutter hindrer antændelse af det bagvedliggende materiale. Gyproc gipsplader klassificeres som beklædningsklasse 1 i mindst 9 mm tykkelse. Som regel anvendes dog 13 mm plader, bl.a. af lydmæssige hensyn. Dette øger samtidig den brandhæmmende funktion.

Overflade
Af vægoverflader kræver normen beklædninger og overflader, der ikke kan medvirke til hastig antænding eller kraftig røgudvikling. Overfladen klassificeres som klasse 1 eller klasse 2 beklædning, med klasse 1 beklædning som højeste norm. Gyproc gipsplader er MK-godkendte som beklædningsklasse 1. Dette gælder også ved normal overfladebehandling.

Vores rådgivere kan hjælpe med yderligere rådgivning og vejledning om brandsikring. Du finder deres kontaktinfo her.

Foreskriv den rette brandbeskyttelse

Prøv vores online beregningsprogram og find nemt og hurtigt den optimale brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner.

Brandisolering af stålkonstruktioner

Glasroc F Firecase er  er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner i op til 120 minutter. 

Gyproc Protect F brandgipsplade

Gyproc Protect F er en Brandgipsplade der anvendes til indvendig væg- og loftbeklædning, på skillevægge og til brandklassificerede konstruktioner.