Kontakt
 
Kontakt os
Åbningstider: 
Du kan kontakte Kundeservice mandag til torsdag fra 8:00-16:00 og fredag fra 08:00-15:30
Hovedkontor

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har et spørgsmål til vores produkter eller systemer.

Her finder du kontaktoplysninger:

  Nyhedsbrev
 
Tak for din interesse! For at kunne færdiggøre tilmeldingsproceduren, beder vi dig venligst bekræfte din tilmelding ved at klikke på linket i den mail, der netop er blevet sendt til dig. Du kan altid tilbagekalde din samtykke via et afmeldingslink i nyhedsbrevet eller ved at sende en e-mail til info.gyprocdk@saint-gobain.com. Du kan læse vores Persondatapolitik her - Privatlivspolitik og servicevilkår

You are here

Brandklassen har betydning, når det gælder

Ifølge Beredskabsstyrelsen er der 15.000 brande om året i Danmark. Hvert år dør der ca. 50 personer i forbindelse med brande. Det svarer til 1 person pr. 100.000 indbyggere.

Brandsikring

Samfundet stiller en række brandtekniske krav til bygningskonstruktioner, der skal være med til at forhindre skader på ejendom og miljø samt selvfølgelig redde liv. Derfor er det også vigtigt at de valgte byggematerialer lever op til bygningsreglements krav.

Gipsplader består af en optimal kombination af karton, gips med krystalvand og luftporrer, som er med til at give pladerne deres funktionelle egenskaber. Når gips opvarmes afgiver det, det krystallisk bundne vand, og det giver nogle fordelagtige egenskaber i tilfælde af brand. En gipsplade indeholder ca. 2 l vand per m2 plade. Dette vand fordamper ud af gipspladen ved brand, og derfor kan man nærmest sige at gipspladen har et indbygget sprinkleranlæg, i det temperaturen i fordampningsfasen ikke overstiger 100 °C.

Bygningsreglementets brandtekniske krav

De brandtekniske krav til bygningskonstruktioner kan findes i Bygningsreglementet. Kravene til brandsikring har til hensigt at:

  • anvendte materialer, bygningsdele, konstruktioner og installationer er brandmæssigt egnede i relation til deres placering og anvendelse.
  • personer kan evakueres sikkert i og ved bygningen.
  • konstruktionerne har tilstrækkelig bæreevne i tilfælde af brand.
  • undgå brand- og røgspredning til bygninger på anden grund.
  • at redningsberedskabet har forsvarlig mulighed for redning af personer og for at gennemføre det slukningsarbejde og begrænsning af brandspredning.
  • sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele bygningens levetid.

Læs mere om kravene på bygningsreglementets hjemmeside

MK godkendelser
Visse materialer og konstruktioner har en MK-godkendelse. MK-godkendelsen dokumenterer, at produktet er egnet til den oplyste anvendelse. Baggrundsmaterialet for MK-godkendelserne bygger på gennemførte test i henhold til fastlagte prøvningsmetoder. Et MK-godkendt produkt kontrolleres løbende. MK-godkendelsen er din sikkerhed for, at et byggeprodukt eller en konstruktion lovligt må anvendes i Danmark i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Link til vores MK-godkendelser

Materialeklasser

Bygningsmaterialerne inddeles i materiale- og beklædningsklasser. Gips klassificeres som et ubrændbart materiale, idet gipspladens kartonoverflade er limet tæt til gipskernen. Det hindrer ilten i at give ilden bæring ved at trænge ind mellem karton og gips. Kartonen forkuller, men brænder ikke. Gyproc gipsplader klassificeres derfor som ubrændbart materiale i Euroklasse A2-S1,d0 og beklædnings klasse K1 10 (gammel betegnelse: klasse 1 beklædning).

Brandtekniske klasser

Bygningsdelens brandmodstandsevne klassificeres 30, 60, (90) og 120 minutter.

Sektionering hindrer spredning af brand

Bygningsreglementet kræver beskyttelse mod spredning af brand mellem brandceller og mellem bygninger. En brandcelle kan defineres som et rum eller en sammenhængende gruppe af rum. De udgør en del af bygningen, som er adskilt således, at en brand under et vist tidsforløb hindres i at sprede sig til en anden del af bygningen.

Materialekrav

For at hindre spredning af brand findes der et generelt materialekrav: materialerne må ikke ved ringe brandpåvirkning give tilskud til hurtig indendørs brandspredning eller røgudvikling.
For loft- og vægmaterialer gælder det, at der ved ringe brandpåvirkning ikke må give tilskud til deformation eller risiko for personskade. Ifølge denne regel er det f.eks. forbudt at anvende brandfarlige plastbaserede produkter eller andre letantændelige materialer.

Brandbeskyttende beklædning
Vægge og lofter af brændbart materiale skal i henhold til normkravene forsynes med en brandbeskyttende beklædning. Det vil sige en beklædning, som i mindst 10 minutter hindrer antændelse af det bagvedliggende materiale. Gyproc gipsplader klassificeres som beklædningsklasse K1 10, A2-S1,d0  i mindst 9 mm tykkelse. Som regel anvendes dog 12,5 mm gipsplader, bl.a. af lydmæssige hensyn. Dette øger samtidig den brandhæmmende funktion.

Vores tekniske rådgivere kan hjælpe med yderligere rådgivning og vejledning om brandsikring. Du finder deres kontaktinfo her.

Foreskriv den rette brandbeskyttelse

Prøv vores online beregningsprogram og find nemt og hurtigt den optimale brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner.

Brandisolering af stålkonstruktioner

Glasroc F Firecase® er  er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner i op til 120 minutter. 

Gyproc Protect F brandgipsplade

Gyproc Protect® F er en Brandgipsplade der anvendes til indvendig væg- og loftbeklædning, på skillevægge og til brandklassificerede konstruktioner.

Gyproc Protect FU vindtætnings- brandgipsplade

Gyproc Protect® FU er en imprægneret vindtætningsplade med forbedrede brandbeskyttende egenskaber.

ISOVER FireProtect 150

ISOVER FireProtect® 150 er et system af stenuldsplader til brandisolering af stålkonstruktioner. Systemet kan anvendes til beskyttelse i 30 – 240 minutter.